Sản phẩm ngẫu nhiên

Hỗ trợ trực tuyến

Khớp nối

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Khớp nối mềm D19L25
    Trong các thành phần truyền động của máy móc, để giúp cho việc truyền động giữ..
60,000 đ 40,000 đ
Dựa trên 4 đánh giá.
Khớp nối mềm D18L25
    Trong các thành phần truyền động của máy móc, để giúp cho việc truyền động giữ..
40,000 đ 30,000 đ
Dựa trên 3 đánh giá.
Khớp nối mềm SRJ25C - D25L30
    Trong các thành phần truyền động của máy móc, để giúp cho việc truyền động giữ..
140,000 đ 120,000 đ
Dựa trên 4 đánh giá.
Khớp nối mềm SRJ30C - D30L42
    Trong các thành phần truyền động của máy móc, để giúp cho việc truyền động giữ..
160,000 đ 150,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Khớp nối mềm SRJ40C - D40L66
    Trong các thành phần truyền động của máy móc, để giúp cho việc truyền động giữ..
230,000 đ 190,000 đ
Dựa trên 1 đánh giá.