Sản phẩm ngẫu nhiên

Hỗ trợ trực tuyến

Xích nhựa luồn dây

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Máng xích luồn dây 10*15
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
90,000 đ 80,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Máng xích luồn dây 15*20
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
110,000 đ 100,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Máng xích luồn dây 18*25
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
140,000 đ 130,000 đ
Dựa trên 4 đánh giá.
Máng xích luồn dây 18*37
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
160,000 đ 150,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Máng xích luồn dây 25*50
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
230,000 đ 200,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Máng xích luồn dây 25*77
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
250,000 đ 220,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Máng xích luồn dây 35*75
      Máng xích nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các..
350,000 đ 300,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.
Máng xích luồn dây 35*100
      Máng xích nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các..
390,000 đ 350,000 đ
Máng xích luồn dây 45*100
      Máng nhựa dùng để luồn dây điện, dây khí nén, dây bơm nước... trong các máy ..
450,000 đ 400,000 đ
Dựa trên 2 đánh giá.